Selamat menempuh hidup baru, Agus M. Said Ridlwan bin Almarhum KH. Ridlwan Abdurrozaq dan Ning Fia Barlanti Al Mudliati binti Almarhum KH. Bahrul Ulum Marzuqi. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah ||| Kritik, saran, informasi, kirim artikel atau informasi pemasangan iklan dapat dilayangkan kepada kami melalui halaman Kontak Admin atau email ke lirboyonet@gmail.com

Beranda » Pendidikan » Kalender Pendidikan » Pelajaran Aliyah

Pelajaran Aliyah

Kelas I Aliyah

Hisshoh Ulaa
Mata Pelajaran ________________Kitab Pelajaran
Ilmu Balaghoh                                                ‘Uqudul Juman
Ushul Fiqh                                                       Lubbul Ushul
Imla’/Tamrin/Fiqh                                       -/-/Al-Mahalli
Ilmu Balaghoh                                                ‘Uqudul Juman
Fiqh                                                                     Al-Mahalli

istirahat

Hisshoh Tsaniyah
Mata Pelajaran ________________      Kitab Pelajaran
Akhlaq                                                             Mauidhotul Mu’minin
Hadits                                                              Al-Jami’us Shoghir
Tafsir                                                               Tafsirul Jalalain
Fiqh                                                                 Al-Mahalli
Ilmu Tauhid                                                   Al Hushunul Hamidiyah
Hadits                                                              Al-Jami’us Shoghir

__________________________________________________

Kelas II Aliyah

Hisshoh Ulaa
Mata Pelajaran ________________Kitab Pelajaran
Ilmu Balaghoh                                               ‘Uqudul Juman
Fiqh                                                                 Al-Mahalli
Imla’/Tamrin/Fiqh                                      -/-/Al-Mahalli
Ushul Fiqh                                                     Jam’ul Jawami’
Ilmu Balaghoh                                               ‘Uqudul Juman
Fiqh                                                                Al-Mahalli

istirahat

Hisshoh Tsaniyah
Mata Pelajaran ________________Kitab Pelajaran
Ilmu Akhlaq
Hadits                                                                Al-Jami’us Shoghir
Tafsir                                                                 Tafsirul Jalalain
Ilmu Tauhid                                                     Al-Hushunul Hamidiyah
Hadits                                                                Al-Jami’us Shoghi
Ilmu Akhlaq                                                     Mauidhotul Mu’minin
Ilmu tasawuf                                                    Salalimul Fudlola’

__________________________________________________

Kelas III Aliyah

Hisshoh Ulaa
Mata Pelajaran ________________Kitab Pelajaran
Ilmu Balaghoh                                          ‘Uqudul Juman
Ilmu Akhlaq                                             Mauidhotul Mu’minin
Imla’/Tamrin/Fiqh                                 -/-/Al-Mahalli
Ushul Fiqh                                                Jam’ul Jawami’
Ilmu Falak                                                Ad-Durusul Falakiyyah
Ilmu Balaghoh                                         ‘Uqudul Juman

istirahat

Hisshoh Tsaniyah
Mata Pelajaran ________________Kitab Pelajaran
Ilmu Tauhid                                             Mafahim Yajibu an thushahah.
Fiqh                                                           Al-Mahalli
Tafsir                                                        Tafsirul Jalalain
Ushul Fiqh                                                Jam’ul Jawami
Fiqh                                                           Al-Mahalli
Hadits                                                       Al-Jami’us Shoghir